Dr. CHAN Leung Kwai, Jason

陳良貴醫生
Dr. CHAN Leung Kwai, Jason
心臟科名譽顧問醫生
香港大學內科學系名譽臨床助理教授
心臟科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
美國心臟科學院院士
香港大學公共衛生深造文憑
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)